Bijlagen

Begrotingswijzigingen

Bedragen x  € 1 mln

Besl. niv.

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2020-2023

843,1

843,4

 0,3 N

Wzg

79,1

78,8

0,4 V

BW-01685 SW2019 Meldingen

Raad

18 dec '19

111/2019

2,6

2,6

0,0 V

BW-01686 SW2019 Technische wijzigingen

Raad

18 dec '19

111/2019

1,5

1,5

0,0 V

BW-01688 Subsidie 75 jaar vrijheid

Raad

25 sep '19

75/2019

0,2

0,2

 0,0 N

BW-01693 Gidsmiddelen Kansrijke Start

Raad

27 nov '19

92/2019

0,0

0,0

0,0 V

BW-01695 Jong 75 jaar vrijheid

Raad

27 nov '19

93/2019

0,4

0,4

0,0 V

BW-01699 Baankansen PRO-VSO leerlingen

Raad

27 nov '19

96/2019

0,3

0,3

0,0 V

BW-01704 Huisvesting GGD

Raad

18 dec '19

110/2019

-0,5

-0,3

 0,2 N

BW-01709 75 jaar vrijheid 2e tranche

Raad

01 apr '20

16/2020

0,1

0,1

0,0 V

BW-01710 Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel

Raad

24 jun '20

66/2020

5,1

5,1

0,0 V

BW-01711 Voortgangsmonitor Meldingen

Raad

24 jun '20

66/2020

4,2

6,0

 1,8 N

BW-01712 Voortgangsmonitor Investeringen

Raad

24 jun '20

66/2020

-0,1

-0,3

0,2 V

BW-01715 VGP

Raad

04 mrt '20

11/2020

-0,2

-0,2

0,0 V

BW-01730 Raadsvoorstel en zienswijzebrief 1e BW ODRN 2020

Raad

01 apr '20

23/2020

0,5

0,5

0,0 V

BW-01736 overhevelen middellen POW en VIA naar Werk en Inkomen

Raad

08 jul '20

59/2020

1,2

1,2

0,0 V

BW-01737 Zienswijze conceptsbegr. 2021 en BW veilig thuis 2020 en jaarrek. 2019 GGD

Raad

10 juni '20

48/2020

0,4

0,4

0,0 V

BW-01740 Eurogames 2020

Raad

16 dec '20

117/2020

0,0

0,0

0,0 V

BW-01741 2e Voortgangsmonitor Meldingen

Raad

16 dec '20

118/2020

39,2

37,1

2,1 V

BW-01742 2e Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel

Raad

16 dec '20

118/2020

7,0

7,0

 0,0 N

BW-01747 Bestemmingsreserve Beschermd wonen

Raad

28 okt '20

95/2020

17,1

17,1

0,0 V

BW-01749 Nieuwe wet inburgering

Raad

25 nov '20

111/2020

0,0

0,0

0,0 V

BW-01751 Projecten geweld hoort nergens thuis

Raad

16 dec '20

130/2020

0,1

0,1

0,0 V

Eindtotaal

922,2

922,2

0,0 V

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57