Programma's

Financiën

Wat willen we bereiken

De onderstaande tekst is een letterlijke kopie uit de publicatie Stadsbegroting 2020-2023.

Wat willen we op lange termijn bereiken?

We willen dat het voor inwoners en bedrijven inzichtelijk is waarvoor we gemeenschapsgeld inzetten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld, personeel en materiaal.
Met de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het opleggen van gemeentelijke heffingen genereren wij inkomsten voor ons lokale beleid. We doen dat op een zorgvuldige manier, met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten voor ons heffingenbeleid.

Wat wilden we in 2020 bereiken?

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 58
Gerealiseerd € 52
Afwijking € 6
Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57