Bijlagen

Uitvoering raadbesluiten over rekenkameronderzoeken

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Nijmegen, voor zover nog niet afgerond. Deze actualisatie bieden wij dit jaar voor het eerst op deze wijze aan. We rapporteren over twee onderzoeken: “Grip op Veilig Thuis” (2018) en “De knop om” (2018/2019). Er zijn de afgelopen jaren meer onderzoeken door de Rekenkamer verricht, waarover we op een later moment de actualisatie zullen aanbieden. Het betreft dan het onderzoek naar “Toegang WMO” (2019) en de Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020).”

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57