Paragrafen

Weerstandsvermogen & risicobeheersing

Deze paragraaf is een uitwerking van de op 11 mei 2016 door de gemeenteraad vastgestelde kadernota Risicomanagement, weerstandsvermogen en financiële kengetallen. De kadernota schrijft voor hoe we ons risicomanagement vormgeven en geeft aan welk weerstandsvermogen wij als comfortabel beschouwen.
Het jaar 2020 heeft natuurlijk in het teken gestaan van de coronacrisis en daarbij is in ieder geval duidelijk geworden dat je veel kunt doen aan risicoschattingen, maar dat de effecten van een crisis  niet zijn te voorspellen; die overkomen je. Desondanks proberen we, mede met de nieuw opgedane kennis een zo reëel mogelijke inschatting te doen van  risico's en het beleid van "voorzichtig,  maar niet te benauwd" vorm te geven bij  het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen.

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57