Stadsrekening 2020

Baten Gerealiseerd€ -911.722

Een afwijking van € 10.439 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 877.955

Een afwijking van € -44.215 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57