Bijlagen

Leningen limiet kasgeld

De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering.
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie
weer in realisatie tot de kasgeldlimiet per kwartaal in 2020.

Gegevens liquiditeitspositie over het jaar 2020 ( modelstaat A )
Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen

Berekening liquiditeitspositie:

bedragen x  € 1.000,-

1.

Vlottende (korte) schuld

jan

145.000

apr

95.000

jul

62.000

okt

45.000

feb

105.000

mei

76.000

aug

37.000

nov

50.000

mrt

99.000

juni

69.000

sep

30.000

dec

50.000

2.

Vlottende middelen

jan

35.000

apr

13.000

jul

13.000

okt

8.000

feb

15.000

mei

6.000

aug

14.000

nov

19.000

mrt

43.000

juni

69.000

sep

14.000

dec

19.000

3.

Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2)

jan

110.000

apr

82.000

jul

49.000

okt

37.000

feb

90.000

mei

70.000

aug

23.000

nov

31.000

mrt

56.000

juni

37.000

sep

16.000

dec

31.000

4.

Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

85.333

63.000

29.333

33.000

5.

Kasgeldlimiet

71.000

71.000

71.000

71.000

6.a

Ruimte  onder kasgeldlimiet (5-4)

8.000

41.667

38.000

6.b

Overschrijding van de kasgeldlimiet( 4-5)

14.333

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57