Bijlagen

Sisa bijlage

Toelichting G4:
Het is niet mogelijk geweest om alle beschikkingen in 2020 te verantwoorden. Dit is administratief verwerkt in 2021. Het betreft een verschuiving tussen de jaren die per saldo neutraal verloopt. In 2020 zijn op de volgende onderdelen de bedragen lager verantwoord, deze zullen in de verantwoording 2021 tot uitdrukking komen: TOZO levensonderhoud circa  € 197.000 bruto en kapitaalverstrekkingen TOZO circa € 53.000.
Bovenstaande werkwijze is in lijn met paragraaf 9.16 van de Nota verwachtingen accountantscontrole en is tevens afgestemd met de accountant.

SISA_2020

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57